คาถาบูชาดวงชะตา สวด 3 จบ พลิกจากร้ายกลายเป็นดี


คาถาบูชาดวงชะตา หรือเรียกอีกอย่างว่า ดวงพิชัยสงคราม ที่ “สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว” ได้ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งที่ทรงออกทัพจับศึก โดยคาถานี้มีอานุภาพในการคุ้มครองดวงชะตาเป็นอย่างมาก สามารถช่วยพลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นได้

บทสวดคาถาบูชาดวงชะตา

” นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ “


Leave a Reply

Your email address will not be published.